BİLİNÇLİ ÜRETIM VE TÜKETIM

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 yılına kadar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını için Habitat Derneği ve Workinlot olarak bu hedeflere ulaşmak için beraber çözüm yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. 12 numaralı küresel hedef doğrultusunda, sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması ve bilinçli kaynak kullanımın artırılması için aşağıdaki alanlarda çözüm ve…

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER Programı başladı!

Tüm dünyada nüfusun %54’ü şehirlerde yaşıyor ve 2050 senesinde şehirlere 2.5 milyar insanın ekleneceği ve bu oranın %66 olacağı tahmin ediliyor. Bu kadar insan hep birlikte, sınırlı alanda yaşayacak, çalışacak, eğlenecek ve dinlenecek.Gelecekte şehirler, bugünden çok daha farklı görünecek ve hissettirecek. Workinlot olarak girişimcilik bilgi birikimimizi, senin, eriştiğimiz tüm gençlerin ve girişimcilerin kolektif yaratıcılığını kullanarak…