Vizyonumuz

Özgün ve yenilikçi bir kulüp olarak vizyonumuz: Değişen yazılım dünyası ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp geleceğin teknolojilerini bugünden projelerimizde kullanarak girişimci üyelerimize  değişen koşullara ve yeniliklere uyum sağlama yeteneği kazandırmaktır.Yeni yazılım çözümlerimizi, kaliteden ödün vermeden en ekonomik şekilde hayata geçirmek ve bu anlamda tüm girişimci arkadaşlarımıza destek vermektir.

Misyonumuz

Yakın gelecekte yazılım alanında iyi bir konumda olacağına inandığımız ülkemizden dünyaya yazılım ihraç etmek ve girişimci anlayışımız ile iş hayatına kolaylıklar sağlamak amacı ile çıktığımız bu yolda kaliteli, verimli, sonuç odaklı teknolojik çözümleri oluşturarak, kullanılan ürünleri bilişim alanında artı değere dönüştürmeyi hedeflemekteyiz.

Amacımız

Akademik programın yanı sıra, ders dışı etkinliklerle girişimciliğe teşvik etmek ve topluluğumuzdaki üyelere inovatif bakış açıları kazandırmak,

Çeşitli uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve birlik ruhu içerisinde transfer etmeyi sağlamak,

Ülkemiz ve dünyadaki girişimcilik uygulamalarını takip ederek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak,

Toplumda ki girişimcilik ile ilgili bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak ve bu bilgiler ışığında doğru ve toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeler oluşturmak,

Takım çalışmasını sağlamak ve desteklemek,

Ülkemiz ve dünyadaki benzeri akademik kuruluşlarla iletişimi sağlamak ve dayanışmada bulunmak,

Toplumda girişimcilik bilincinin oluşmasında katkıda bulunmak,

Bilgilerin paylaşılmasında katılımı sağlamak maksadıyla; süreli yayınları izlemek, yayınlamak ve elektronik ortamda interaktif iletişim yoluyla ulusal ve uluslararası etkileşim olanakları yaratmaktır.